banner

Văn hoá - Giáo dục

Các chương trình từ thiện khác

12:52 10/07/2019
Bên cạnh các chương trình chính, Quỹ Thiện Tâm còn tài trợ thêm 1 số chương trình từ thiện khác.

Các chương trình bao gồm: Trạm phát thanh (tài trợ các hệ thống trạm phát thanh cấp xã để tuyên truyền thông tin; Bảo tồn và phát triển nghệ thuật hát Xẩm; Trùng tu và xây dựng các công trình văn hoá.

Thong ke

Website được thiết kế bởi Marcom Mate JSC.,
© 2019 Bản quyền thuộc về Quỹ Thiện Tâm