banner

Hỗ trợ sinh kế

KHÔNG TRAO CÁ,
CHÚNG TÔI
TRAO CẦN CÂU

Với phương châm trao cơ hội, trao giải pháp, Quỹ Thiện Tâm giúp đỡ các cá nhân, hộ gia đình vượt khó, thoát nghèo thông qua các chương trình tặng bê cái giống, hỗ trợ việc làm, đem tới hy vọng, niềm tin vào tương lai xứng đáng cho những con người lao động chăm chỉ.

Thong ke

Website được thiết kế bởi Marcom Mate JSC.,
© 2019 Bản quyền thuộc về Quỹ Thiện Tâm