banner

Hỗ trợ sinh kế

Chương trình hỗ trợ và tập huấn kỹ thuật chăn nuôi bò cái giống sinh sản cho người nghèo

15:56 03/07/2019
Năm 2012, Quỹ Thiện Tâm đã triển khai chương trình: Hỗ trợ và tập huấn kỹ thuật chăn bò cái giống sinh sản cho người nghèo.

 Sau 8 năm triển khai, chương trình trao bò giống đã đạt được những kết quả rất khả quan. Từ hơn 19.000 con bò cái giống ban đầu, đến nay, đàn bò đã nhân rộng lên tới hơn 25.000 con. Điều đó đồng nghĩa với việc 25.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách được “trao cần câu” để vươn lên trong cuộc sống. Thông tin đáng mừng là đã có hơn 10.000 hộ dân bước ra khỏi diện nghèo. Tức là cứ 3 hộ dân được trao bò thì có 1 hộ thoát nghèo.

Bằng việc tổ chức các chương trình tập huấn chăn nuôi bài bản và sự hỗ trợ đáng quý của Quỹ Thiện Tâm, mỗi năm, hàng chục nghìn gia đình nghèo đã có thêm công văn việc làm, từ đó vươn lên thoát nghèo một cách bền vững.

 

 

Thong ke

Website được thiết kế bởi Marcom Mate JSC.,
© 2019 Bản quyền thuộc về Quỹ Thiện Tâm