Tầm Nhìn, Sứ Mệnh

Tầm nhìn

Quỹ Thiện Tâm phấn đấu trở thành Quỹ Xã hội - Từ thiện hàng đầu Việt Nam trong việc giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm thực hiện được sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” của Tập đoàn Vingroup.

Sứ mệnh

“Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người” - Thông qua các hoạt động thiện nguyện của Quỹ Thiện Tâm: Văn hóa, tinh thần, sứ mệnh và tấm lòng của người Vingroup đã được phát huy và lan tỏa, truyền cảm hứng mạnh mẽ tới toàn xã hội. 

Giá trị cốt lõi

Nhân văn - Tận tâm - Cam kết - Trách nhiệm - Hiệu quả - Chuyên nghiệp

Chúng tôi luôn thượng tôn pháp luật, hoạt động minh bạch, tiên phong giải quyết những vấn đề xã hội, từ đó lan tỏa truyền cảm hứng để kết nối và cộng hưởng các nguồn lực trong xã hội cùng tin tưởng và tham gia đồng hành.

 

Thong ke

Website được thiết kế bởi Marcom Mate JSC.,
© 2019 Bản quyền thuộc về Quỹ Thiện Tâm