Trang thông tin điện tử của Quỹ thiện tâm

Danh mục các hồ sơ cần có, mẫu đơn, hướng dẫn đăng kí

Danh mục các hồ sơ cần có, mẫu đơn, hướng dẫn đăng kí > Danh mục các hồ sơ cần có, mẫu đơn, hướng dẫn đăng kí

Danh sách hồ sơ Bệnh nhân cần chuẩn bị: Xem tại đây.

Đơn đăng ký: Xem tại đây.

Hướng dẫn bệnh nhân viết đơn đăng ký: Xem tại đây.